Available courses

Biyoistatistik Eğitiminde Geleneksel ve Online (LMS) Yöntemlerinin Karşılaştırılması

Hipotez testileri, popülasyonun ilgilenilen özellikleri hakkında (ortalama, oran, ortalamaların farkı
v.b.) ortaya atılan iddiaların test edilmesinde kullanılan standart yöntemlerdir. Hipotez testleri en
temel olarak parametik ve parametrik olmayan testler olarak ikiye ayrılır. Sağlık araştırmalarında
en sık kullanılan hipotez testleri, Bağımsız Gruplarda t Testi, İki Eş Arasındaki Farkın Önemlilik
Testi, Ki-Kare Testi, ANOVA ve bunların parametrik olmayan test karşılıklarıdır.